Aktywne Społeczności

Czerwiec Aktywnych Społeczności – zgłoś inicjatywę!

Posted by: Magdalena.B in: ● 19/05/2011

Stowarzyszenie CAL we współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS zaprasza do  udziału w Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności.  Szukamy społeczności, które biorą sprawy w swoje ręce, są otwarte na współpracę, mają ciekawe pomysły na działania z mieszkańcami, wiedzą, jak angażować innych. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 czerwca 2011.

Continue reading this post »

Statuetki Konursu dla Animatorów Społecznych wręczone!

Posted by: Magdalena.B in: ● 23/04/2011

Poznaliśmy laureatów V edycji  Konkursu dla Animatorów Społecznych im. H. Radlińskiej. Ze zgłoszonych  69 animatorów z całego kraju, kapituła złożona z laureatów poprzednich edycji konkursu, wybrała siedem osób, które jej zdaniem zasługują na szczególne wyróżnienie za działalność na polu animacji społecznej. Danuta Kostewicz z Charcibałdy  i Michał Helwak z Przasnysza znaleźli się w gronie wyróżnionych. Zapraszamy do zapoznania się z laudacjami, w których opisane są sylwetki naszych mazowieckich laureatów.

Statuetki i dyplomy zostały wręczone podczas Gali IV Dorocznej Konferencji na rzecz Aktywizacji i Rozwoju (18 kwietnia 2011), w „Fortecy” w Warszawie.

„Dlaczego jesteśmy niezrównoważeni?”

Posted by: Magdalena.B in: ● 06/04/2011

Zapraszamy serdecznie na IV Doroczną Konferencję na Rzecz Aktywizacji i Rozwoju Społeczności Lokalnych organizowaną przez Krajowy Ośrodek EFS we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 18 – 19 kwietnia w Fortecy, ul. Zakroczymska 12. Continue reading this post »

Piąta edycja Konkursu dla Animatorów Społecznych!

Posted by: Magdalena.B in: ● 10/03/2011

Są w szkołach, klubach, bibliotekach. W metropoliach,   miasteczkach, wsiach. Są niewidoczni, choć są wszędzie. Chodzą w trampkach, szpilkach i kaloszach. Chodzą dużo. Trudno ich złapać.  Zostawiają ślady, po których idą inni.

Continue reading this post »

A N I M A T O R

ORGANIZUJE > ANGAŻUJE > INICJUJE > ZACHĘCA > WSPÓŁPRACUJE > WZMACNIA > UŁATWIA

F I N A N S O W A N I E

Projekt 1.18 – Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.