O nas

Nazwa partnerstwa: Koalicja na rzecz Ochoty, rok założenia: 2001. Partnerstwo w tej części Warszawy zakładali urzędnicy, przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających w dzielnicy. Koalicja na rzecz Ochoty to ruch społeczny środowiska lokalnego, którego główną ideą jest zjednoczenie ludzi i instytucji w działaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów. Słowa charakteryzujące Partnerstwo– słowa wytrychy: zintegrowanie aktywnych osób działających na rzecz środowiska, ułatwienie przepływu informacji, poznanie własnych zasobów, możliwości i potrzeb, zwiększenie skuteczności działań.

„Powstanie partnerstwa wywołało na początku niepokój. Ludzie myśleli, że to jakieś ugrupowanie polityczne, inna władza. Udało im się uniknąć powiązań politycznych. Tworzą otwartą inicjatywę. Koalicja inicjuje kulturę partnerstwa i współpracy na Ochocie. Wytwarza bąble, których już nie da się określić mianem partnerstwa. Tworzą się różnego rodzaju związki”.

„Na Ochocie nie wyznaczono żadnego terytorialnego obszaru kryzysowego, tylko grupę problemów, którymi należało się w pierwszej kolejności zająć. W ramach Koalicji działają trzy komisje: ds. seniorów, ds. osób niepełnosprawnych, i od 2011 roku ds. animacji społeczno-kulturalnej. Każda z komisji pracuje niezależnie i zajmuje się właściwymi dla siebie problemami. Poszukując lokalnych rozwiązań, współdziałamy z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji oraz organizacji pozarządowych, a także korzystamy ze stałej pomocy wolontariuszy”.