Od 2003 roku w sposób systemowy Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS rozpoczęło realizację programu rozwoju samopomocy w województwie mazowieckim wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Tworzenie grup samopomocy czerpało z nurtu edukacyjnego Centrów Aktywności Lokalnej, przy czym wzmocniło pozycję rozwoju samopomocy poprzez tworzenie Klubów Samopomocowych lub Klubów Integracji Społecznej w ramach Ośrodków Pomocy Społecznej. BORIS buduje i wspiera zarówno Sieć Klubów Samopomocy jak również Sieć Animatorów Samopomocy na Mazowszu.