O nas

 

Nazwa partnerstwa: Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Sielce”, rok założenia: 2009. Zaczęło się nietypowo, bo pomysł na powstanie partnerstwa wyszedł nie – jak to zazwyczaj bywa, od organizacji pozarządowych, czy lokalnych animatorów, a od Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. Istniało już Partnerstwo dla Mokotowa, ale akurat ogłoszony został program rewitalizacji, którym objęto Wierzbno, Sielce i Służewiec. Można więc było zacząć działać bardziej lokalnie. Partnerstwo „Moje Sielce” to grupa osób reprezentujących różne instytucje, organizacje, oraz osoby prywatne zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Sielc. Słowa charakteryzujące Partnerstwo – słowa wytrychy: angażowanie mieszkańców do działania, projekty kulturalno-edukacyjne dla najmłodszych, kształtowanie przestrzeni publicznej.

„Jako Partnerstwo pragniemy działać na rzecz całego Mokotowa, jednocześnie rozwijając działania w mniejszych społecznościach lokalnych oraz włączać coraz szersze grupy. Niezwykle istotne jest dla nas aktywizowanie mieszkańców i rozbudzanie w nich chęci działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia i tworzenia w nich poczucia wspólnoty, współodpowiedzialności oraz chęci integracji”.

„Wyznaczyliśmy sobie cele: aktywizację i rewitalizację zdegradowanej tkanki społecznej, poprzez budowanie tożsamości lokalnej, edukację mieszkańców i zbudowanie marki dzielnicy. Postawili na grupę dzieci i młodzieży. Wymyśliliśmy Akademię Rozwoju Moje Sielce, a w niej warsztaty kreatywne, plastyczne,, filmowe, historyczno-krajoznawcze, zajęcia z wizażu, sztuki w przestrzeni publicznej, savoire-vivre’u , rękodzieła artystycznego i recyklingowego, tańca, florystyczne”.
„Partnerstwo Moje Sielce idzie drogą podręcznikową. Po prawie trzech latach można już mieć pewność, że umieją ze sobą współpracować i dążą konsekwentnie do osiągnięcia postawionych na początku celów – mówi animator kultury i dobry duch partnerstwa, który wspierał sieleckich działaczy od początku”.

FILMY PREZENTUJĄCE PARTNERSTWO MOJE SIELCE:

http://www.youtube.com/watch?v=vgsLCwKJiLk

http://www.youtube.com/watch?v=QStOgBn9VWE

http://www.youtube.com/watch?v=H2x3tttgwSY