O Nas

Nazwa partnerstwa: Partnerstwo dla Mokotowa „Mój Służewiec”, rok założenia: 2010. W celu odbudowania tożsamości społecznej Służewca przemysłowego, poprawy estetyki osiedli mieszkaniowych; pokazania Warszawiakom Służewca z innej, lepszej strony; zainicjowania działań w Centrum Integracji Mieszkańców na ul. Bartłomieja – grupa instytucji i organizacji postanowiła uruchomić proces budowy Partnerstwa na rzecz rozwoju Służewca „Mój Służewiec”. Słowa charakteryzujące. Partnerstwo– słowa wytrychy: poprawa jakości życia mieszkańców, rodziny z dziećmi, akcyjność.

Dzięki badaniu potrzeb przeprowadzonemu pod koniec 2010 roku wytyczone zostały obszary działań potrzebnych na Służewcu, które mogłyby być zainicjowane przez grupę partnerską „Mój Służewiec”: integracja międzypokoleniowa, wzajemne poznanie się; zwiększenie wiedzy mieszkańców Służewca na temat tego, co się tu dzieje i jaką ofertę ma osiedle dla mieszkańców; zaangażowanie mieszkańców w proces współdecydowania na temat tego, jak się ma rozwijać Służewiec; zmiana wizerunku Służewca”.

„Kluczowym czynnikiem działania partnerstwa jest zaangażowanie osób działających w nim bez tego czynnika żadne wspólne przedsięwzięcie nie ma szans na realizację. Chcemy wzmocnić samorządność i poczucie odpowiedzialności mieszkańców Służewca za ich osiedle.”